Amazon Friendly

Skolbarn i skolan Acaimu på ön Murutucu utanför Belem, sponsrad av Amazon Friendly
Skolebørn i skolen Acaimu på øen Murutucu uden for Belem, sponsoreret af Amazon Friendly.

AFlogo

DET VILDTVOKSENDE ACAIBÆR OG DETS PALMER ER EN AF DE FÅ INDUSTRIER I AMAZONAS, SOM VENDER TENDENSEN MED FÆLDNING AF REGNSKOVEN!


Amazonas er en af jordens største naturområder, som strækker sig over 9 lande og dækker 7% af jordens overflade. Amazonas er også hjemsted for mere end 3000 fiskearter og 5000 træsorter. Ofte beskrives skoven som jordens lunger. Skoven trues af fældning på grund af træernes værdi, eller fordi jorden skal udnyttes på andre måder. Derfor er det særligt vigtigt at finde en anvendelse af træerne, hvor de har en større værdi, hvis de bliver ude i skoven frem for at blive fældet. Acai er netop eksponent for en sådan anvendelse. Det vildtvoksende acaibær er en meget vigtig ressource for det lokale folk i Amazonas, både som basisføde og som indtægtskilde. Da bærret kun vokser vildt i Amazonas er selve plukningen en måde at bevare regnskoven på. Menneskene, som arbejder i produktionen, får bedre betaling for at plukke bærrene fra palmerne end for at fælde træerne til industrier, der eksempelvis producerer palmeolie.

Amazon Friendly
I 2004 blev organisationen Amazon Friendly grundlagt som en aktiv indsats med fair trade-principper, der sørger for, at handlen sker på en retfærdig måde, og som fremmer uddannelsen i regionen. I dag skoles der 140 børn på skolen ACAIMU på øen Murutucu uden for Belem. Eleverne er børn til de familier, som arbejder med acai-produktionen. Skolen finansieres udelukkende af donationer, og indtil nu er der blevet doneret mere end 80.000 USD.

Alle virksomheder og produkter, som bliver godkendt til Amazon Friendly-mærket, støtter organisationen. Superfruits acaiprodukter støtter Amazon Friendly og en bæredygtig udvikling i Amazonas regnskov. Superfruits frysetørrede acaipulver er økologisk certificeret i hht. EU's regelsæt.

www.amazon-friendly.org

AF