BIPOLLEN

Bipollen består af pollen, som formes til en kugle af arbejderbien.

Bierne samler pollen fra de blomster og planter, der findes i nærheden, og de flyver pollen tilbage til bikuben via deres ben. Bipollen udgør hovedkilden til protein for bier. Da bierne samler mere ind i deres kolonier, end de behøver, kan biavlerne tage det pollen, som kolonien ikke forbruger. Man kan kun samle bipollen et par dage i ugen, i korte perioder i april og maj.

Superfruits bipollen kommer fra biavlere i det nordlige Europa og holder en høj kvalitet. Sammenlignet med bipollen fra Spanien, har det nordeuropæiske pollen en mildere smag. Det indsamlede bipollen tørres ved lav temperatur, sorteres og kontrolleres, inden det kommer i forpakningen. 

Man kan spise bipollen, som det er, eller blande det i smoothies, müsli/granola, yoghurt og anvende det i raw food-opskrifter. Når man ønsker at indtage bipollen, anbefaler vi 0,5-1 tsk pr. dag, der gradvist kan sættes op til 0,5-1 spsk. Undgå at indtage produktet, hvis du er allergisk over for pollen eller andre biprodukter, såsom honning.