Investor Relations

Tidsplan för finansiell rapportering

Delårsrapport Q3 2019 kommer att offentliggöras 2019-11-27.

Handel i aktien

Bolaget genomförde under våren 2017 en nyemission genom Pepins Group AB. Handel i ägarbolaget Superfruit Partners Sweden AB kommer att ske vid fyra tillfällen om året via Pepins Market.

Handel i aktien sker 11-16 september 2019 på Pepins.com.

Därefter är nästa handelstillfälle 4-9 december 2019.


För mer information se https://www.pepins.com/shc/superfruit