Finansiella rapporter

Tidsplan för finansiell rapportering 

Halvårsrapport för 2019 kommer att offentliggöras 2019-09-06


Handel i aktien

Bolaget genomförde under våren 2017 en nyemission genom Pepins Group AB. Handel i ägarbolaget Superfruit Partners Sweden AB sker vid fyra tillfällen om året via Pepins Market. Emissionskursen var 23 kr vid listning. Senaste kurs är 16kr. 

Handel i aktien sker nästa gång 12e juni - 17e juni 2019. 


För mer information se https://www.pepins.com/trading/superfruit