Finansiella rapporter

Tidsplan för finansiell rapportering 

Den fullständiga Årsredovisningen för Superfruit Scandinavia AB 2017 samt Delårsrapport för Q1 2018 finns att ladda ned här nedan.

Delårsrapport för Q2 2018 kommer att offentliggöras 2018-08-17.

Handel i aktien

Bolaget genomförde under våren 2017 en nyemission genom Pepins Group AB. Handel i ägarbolaget Superfruit Partners Sweden AB sker vid fyra tillfällen om året via Pepins Market. För mer information se https://www.pepins.com/trading/superfruit