Finansiella rapporter

Tidsplan för finansiell rapportering 

Den fullständiga Årsredovisningen för Superfruit Scandinavia AB 2017 samt Halvårsrapport 2018 finns att ladda ned här nedan.

Delårsrapport för Q3 2018 kommer att offentliggöras 2018-11-12.
Bokslutskommuniké för 2018 kommer att offentliggöras 2019-03-14.

Handel i aktien

Bolaget genomförde under våren 2017 en nyemission genom Pepins Group AB. Handel i ägarbolaget Superfruit Partners Sweden AB sker vid fyra tillfällen om året via Pepins Market. Emissionskursen var 23 kr vid listning. Handel i aktien sker nästa gång 12-17e september. 


För mer information se https://www.pepins.com/trading/superfruit