ERTEPROTEIN

Ärtprotein hemsida

Med ekstra proteintilskudd!

Erten er en av de tidligste kultiverte avlingene i vår tid. Bevis kan hentes fra steinalderen (ca. 4500 år f.Kr.). Erten er fortsatt en viktig matkilde rundt om i verden, og er også en av få planter som er nitrogenfiksert, dvs. at den har en evne til å binde og bruke atmosfærisk nitrogen. Dette betyr at behovet for nitrogen-rik gjødsel reduseres, noe som gjør erten til en miljømessig bærekraftig avling å kultivere. Nitrogen er en form av nitrat, en felles kilde for miljøforurensning. Overdreven bruk fører til lekker inn i grunnvannet.

Proteiner består av aminosyrer og man kaller ofte aminosyrer for proteinenes byggesteiner. Bortsett fra vann, så er proteiner de mest tallrike komponentene i musklene, ca. 20%. Når musklene opplever stress, f.eks. ved trening, brytes proteinene ned og skiller ut muskelfiber. Prosessen i denne utskillelsen av reparasjon og vekst, kalles også proteinsyntesen, krever råmaterialer i form av aminosyrer. For å øke muskelmassen må proteinsyntesen overstride protein-nedbrytingen.