RØDBETE

Beet 1 hemsida

Strandbeten, en slektning av rødbeten, sies å ha vært dyrket 3000 år tilbake i tid.

Mye tyder på at rødbeten stammer fra det østre Middelhavet og Mellomøsten. På den tiden spiste man trolig kun bladene, og det var ikke før romerne begynte å dyrke rødbeter at man begynte å bruke selve beten, for eksempel ved å koke den sammen med honning og vin. Legenden sier at guden Apollo i sitt tempel ved Delfi ble tilbudt rødbeter, som da ble ansett å være verdt sin vekt i sølv.