ÄRTPROTEIN

Ärtprotein hemsida

För extra proteintillskott!

Ärtan är en av de tidigast odlade grödorna i vår tid. Bevis finns att hämta från Stenåldern (ca 4500 år före Kristus). Ärtan är än idag en viktig källa till föda världen över och är även en av få växter som är kvävefixerande, dvs de har en förmåga att binda och använda luftens kväve. Detta innebär att behovet av kväverikt gödsel minskar, vilket gör ärtan till en miljövänligt hållbar gröda att odla. Kväve, i form av nitrat, är en vanlig källa till miljöförstöring då överdriven användning leder till att det läcker ut i grundvattnet.

Proteiner består av aminosyror och man kallar ofta aminosyror för proteinernas byggstenar. Förutom vatten, så är protein den mest förekommande komponenten i muskler, ca 20%. När muskler råkar ut för stress, t ex via träning, bryts proteinerna ner och muskelfibrer separeras. Processen reparation och tillväxt, även kallad proteinsyntesen, kräver råmaterial i form av aminosyror. För att öka i muskelmassa måste proteinsyntesen överstiga proteinnedbrytningen.