SPIRULINA

Spirulina är en av naturens mest koncentrerade näringskällor, rikt på protein och klorofyll.

Spirulina härstammar ifrån Central-Amerika och Afrika och är en av de första fotosyntetiska organismerna på jorden. Spirulina är en blå-grön mikroalg som lever i både sötvatten och hav. Legenden säger att Columbus upptäckte spirulina när de kom till Mexiko på slutet av 1400-talet.

På 1940-talet skall en fransk antropolog vid namn Dr. Creach ha funnit att Kanembi stammen vid Lake Chad i Norra Afrika hade en ovanlig kost. Kanembi stammen åt förvånansvärt mycket alger från sjön och ryktet spred sig om denna spännande föda.

1967 startades de första odlingarna i Mexiko och sedan dess har populariteten ökat. Nasa använde sig av spirulina på rymd-färderna just för dess koncentrerade näringsinnehåll. Idag växer och odlas spirulina i stora sötvattensdammar under kontrollerade former. Spirulina är en av få alger som kan växa i vatten med högt PH-värde. Det finns över 50 olika arter och den vanligaste sorten är Arthrospira platensis. 

Näring
När man talar om spirulina nämner man oftast begreppet superfoods, och det är ju inte så konstigt eftersom denna lilla alg innehåller många olika näringsämnen. Spirulina innehåller protein, karotenoider och klorofyll. Superfruits spirulina är ekologiskt odlad och certiferad. Spirulinapulvret kan du använda i smoothies eller matlagning. Börja med små doser på 1/2-1tsk för att vänja kroppen och öka successivt upp till en msk.