Integritetspolicy

för Superfruit Scandinavia AB


Uppdaterad den 25e februari 2018.

Detta är en policy för hur Superfruit Scandinavia AB, org. nr 556726-6183 (hädanefter ”Superfruit”) hanterar personuppgifter. I samband med beställning av våra produkter alternativt när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev samtycker du också till behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med denna policy. Du kan när som helst, helt eller delvis, dra tillbaka detta samtycke genom att kontakta oss.


Vilka personuppgifter samlar vi in?
Vi samlar in namn, adressuppgifter, e-postadresser och telefonnummer till våra kunder och andra som har skrivit upp sig på listan för nyhetsbrev. För dessa personuppgifter är Superfruit personuppgiftsansvarig.

All betalning sker via Klarna och vi samlar därför inte in några betalningsuppgifter.

Du har alltid rätt att få reda på vilka personuppgifter vi har sparat om dig samt begära att dessa rättas eller förstörs, och dra tillbaka ditt samtycke helt eller delvis. Kontakta info@superfruit.se för alla sådana ärenden.


Hur lagrar vi de personuppgifter som vi samlar in?
Vi lagrar personuppgifter på våra egna servrar samt genom molntjänster. För närvarande använder vi oss av Dropbox. 


Hur använder vi de personuppgifter vi samlar in?
Vi använder personuppgifter för att kunna leverera beställda produkter till våra kunder, kundadministration, för att skicka erbjudanden till existerande och potentiella kunder och på andra sätt vårda vår kundrelation. Vidare används uppgifterna som underlag för statistik och utveckling av våra produkter och erbjudanden.

Vi kan också använda personuppgifter för marknadsföringsändamål av annat företag än Superfruit, avseende erbjudanden som vi tror att du är intresserad av, under förutsättning att du har samtyckt till detta.


Hur länge sparar vi de personuppgifter vi samlar in?
För kunder sparar vi personuppgifter under tiden som kundrelationen består samt ett år därefter, om inte kunden har begärt radering av uppgifterna dessförinnan.

E-postadresser för nyhetsbrevsprenumeranter sparar vi så länge som prenumerationen är aktiv.


Överföring av personuppgifter
Vi kan komma att behöva överföra personuppgifter till tredje part, och i sådant fall ingår vi alltid ett personuppgiftsbiträdesavtal med sådan tredje part.