Hållbarhet, kvalitet & socialt ansvar

Vi tycker det är viktigt att du som konsument kan känna dig säker på att du får en högkvalitativ produkt, därför samarbetar vi bara med seriösa aktörer gällande våra råvaror.

Vi är ett litet bolag och kan inte alltid göra egna utvärderingar på plats (årliga besök till Peru eller Sri Lanka kanske inte heller är önskvärt ur andra aspekter) - men vi kan se till att säkerställa viktiga punkter på andra sätt. Mikrobiologi och tungmetaller analyseras. Dessa analyser görs av våra samarbetspartners, eller vid behov här i Sverige vid ett laboratorium vi samarbetar med.

Men vi gör mycket mer än så. Läs mer om vilka certifieringar vi har och vad de innebär nedan. 
EU Ekologisk
Denna märkning innebär att produkten innehåller minst 95% ekologiska ingredienser. I vår fall 100% ekologiska ingredienser. Undantag för de sista 5 procenten görs sällan, och endast när det inte finns något ekologiskt alternativ på marknaden.

Märkningen innebär också en årlig revision från ett oberoende certifieringsorgan, av alla led i värdekedjan – från råvara till slutprodukt. Vilket certifieringsorgan som granskat sista ledet går att tyda via den kod som finns under märket. I Sverige finns 7 olika organisationer som certifierar och liknande organisationer finns också över hela Europa.

Vad kontrolleras då?

Om produkten är från ett jordbruk som:
- Respekterar naturens system och cykler.
- Upprätthåller och förbättrar kvaliteten på̊ jord och vatten, växternas sundhet och djurens hälsa.
- Bidrar till hög grad av biologisk mångfald.
- Använder energi och naturresurser som vatten, jord, organiskt material och luft på ett ansvarsfullt sätt.
- Att ovan marknadsförs på ett korrekt sätt.
- Att det inte finns någon risk för att konventionell råvara blandas samman med ekologisk.

Se vårt certifikat här!

Fair Trade
Denna märkning betyder att hela kedjan, från råvaruproducent och vidare, har ansträngt sig lite extra för attgöra en bra affär - men också en rättvis affär. Har man egen produktion (som vi) blir man även granskad av den oberoende organisationen FLOCERT.

För varje märkt produkt betalas en premie som går till Fairtrades olika projekt.

Detta innebär att:
- Fairtrade-certifierade producentorganisationer får premie vid försäljning av råvara. Denna premie ligger utöver ett minimipris (som fastställts av Fairtrade International) men ingår alltid i totalsumman köparen betalar.
- Ju större volymer Fairtrade-certifierad råvara som köps/säljs, desto högre blir premien. Fairtrade använder alltså handel som drivkraft för att påverka.
- Fairtrade-premien används av producentorganisationer till att utveckla lokalsamhället socialt och ekonomiskt, t.ex. i en ny skola.
- Att de företag som producerat produkten (i alla led) är granskade av oberoende organisation som säkerställer att Fairtrades kriterier efterlevs.

Länk gällande märkta produkter
Länk till certifikat/premission to trade-brev

IP Livsmedel
Vi tar livsmedelssäkerhet på största allvar, vilket kan intygas av vårt IP Livsmedel-certifikat. Alla som producerar livsmedel i Sverige är enligt lag ansvariga för att säkerställa att de produkter som saluförs är säkra för dig som konsument.

Allt fler företag väljer idag att också låta ett oberoende certifieringsorgan granska deras arbete med dessa frågor. IP Livsmedel är en sådan certifiering. 

Vad betyder detta då?
- Att märkning granskas så att regler efterföljs gällande allergener, näringsvärden, hälsopåståenden och mycket mer.
- Att rutiner finns och efterlevs gällande spårbarhet, reklamationer, utbildning gällande livsmedelshygien och mycket mer.
- Att ovan grundar sig på HACCP-principer (läs mer om vad detta är här). 
- Att underleverantörer granskas årligen gällande deras kvalitetsarbete.

Se vårt certifikat här!