BIPOLLEN

Bipollen består av pollen som formats till små bollar av arbetsbin.

Bina samlar pollen från de blommor och växter de har i sin närhet och bär med sig pollenet på sina ben tillbaka till bikupan. Bipollen utgör huvudkällan till protein för bin och innehåller även aminosyror. Då bina samlar in mer än deras kolonier behöver kan biodlarna ta vara på det pollen som kolonin inte förbrukar. Man kan enbart samla in bipollen ett par dagar i veckan under kortare perioder i april och maj.

Man kan äta bipollen som de är eller blanda dem i smoothies, müsli/granola, yoghurt och använda i raw food-recept. När man börjar med bipollen rekommenderar vi 0,5-1 tsk per dag för att sedan gradvis öka upp till 0,5-1 msk. Undvik användning vid allergi mot pollen eller andra biprodukter som t ex honung.