Blåbär

Nordiska blåbär är kända världen över för sin näring!

Blåbär tillhör släktet ljungväxter och det finns över 450 olika arter världen över. Det ris som växer i norra delen av Europa och i Sverige heter Vaccinium myrtillus, och kallas även för vilda blåbär.

I Nordamerika finns det andra vanligt förekommande odlade arter, så kallade ”highbush” bär. Skillnaden mellan bären är många, de vilda blåbären är framförallt mörka i fruktköttet medans de amerikanska är ljusare i fruktköttet. De amerikanska blåbären är också större och har mindre syrlig smak. Vilket folk gillar bäst finns det delade meningar om. Blåbär har avnjutits under århundraden och bara ökat i popularitet sedan de första kommersiella plantorna började odlas fram. Sedan dess har odlare förädlat bären för att förlänga hållbarhet, smak m.m. Idag är Nordamerika världens största producent av blåbär och står för 90% av världsproduktionen.  

Av den vilda nordiska bärproduktionen plockas enbart ett par procent av den totala volym som våra skogar producerar. De flesta av dessa vilda svenska blåbär går sedan till extraktionsindustri i asien för utvinning av antocyaner (pigmentet) till häloskost- och pharmaprodukter. Blåbär är särskilt populärt i Japan och Sydkorea. Det är dyrt och svårt att få ekonomi i plockning av vilda bär och därför får de odlade större utrymme i våra affärer.

Blåbär är kända världen över för ämnet antocyanin som sitter i pigmentet. Det är antocyanerna som gör bären mörkt blå-lila och de vildväxande nordiska blåbären innehåller ungefär dubbelt så hög koncentration av dessa antocyaner som de odlade bären.