GRÖNA KAFFEBÖNOR

Gröna kaffebönor hemsida

Gröna kaffebönor innehåller klorogensyra

Kaffebönan är fröet på kaffeplantan och finns i plantans röda eller lila frukter. Trots att de är fröer så kallas de bönor på grund av att de liknar bönor till utseendet. Frukterna, som ofta kallas för kaffekörsbär eller kaffebär, innehåller vanligen två kärnor med sina platta sidor mot varandra.

De två vanligaste kaffeplantorna är Arabica och Robusta. 75-80% av allt kaffe som produceras är Arabica och 20% är Robusta. Kaffeplantan växer i ett bälte, ”bönbältet” eller ”kaffebältet”, i tropikerna mellan Kräftans och Stenbockens vändkrets. Sydamerika är den största exportören av kaffe och står för ca 45% av all export. Det mesta av det kaffet kommer från Brasilien.

Växten blir ca 5-10 meter högt och ju äldre det blir desto mindre förgrenar det sig och desto mer löv och frukt får det. Träden planteras i rader, med gott om utrymme mellan varje planta. En del bönder planterar fruktträd runt om eller planterar kaffeträdet på sluttningar, då det kräver specifika förhållanden för att frodas. Idealt för Arabica är en temperatur mellan 15-24°C och för Robusta 24-30°C samt att få mellan 15-30 cm regn per år. Tunga regn behövs speciellt i början av säsongen när frukten utvecklas och ju mognare frukten blir desto mindre regn krävs.

När frukten har mognat plockas den nästan alltid för hand, genom så kallad selektiv plockning där endast de mogna frukterna plockas, eller genom ”strip-picking” där all frukt på en stjälk plockas i ett svep. Det finns två olika metoder för att processa frukten. Den ena är en blöt process, där fruktköttet separeras från fröna som därefter fermenteras genom att ligga och dra i vatten i ca två dagar. Det löser upp eventuellt fruktkött eller kladdiga rester som fortfarande kan finnas kvar på fröna. Den andra processen är en torr process där kvistar och andra främmande föremål separeras från frukten, som därefter sprids ut i solen under 2-3 veckor för torkning. 

Kaffebönorna är gröna till färgen innan de rostas och blir mörkbruna. Dessa gröna kaffebönor är rika på klorogensyra.