MATCHA GREEN TEA

Matcha hemsida

Traditionellt te har blivit trendigt! 

Konsten att mala torkade teblad till ett pulver som sedan blandades i hett vatten kom till i Kina antagligen under Songdynastin. År 1191 fördes kunskapen till Japan av zenmunken Myoan Eisai. I Kina slutade man emellertid använda pulverte under Yuandynastin, men i Japan kom det att bevara sin status tack vare den upphöjda roll teceremonin, chanoyu, fick. Matcha vara det enda lämpliga teet för ceremonin.

Matcha ("gnuggat te") är ett grönt te i pulverform som även idag används i japanska teceremonier, men teet används också för smak- och färgsättning av exempelvis glass och bakverk. För att drickas blandas det med 60-70° hett vatten till önskad styrka och tjocklek och helst ska det vispas upp med en speciell bambuvisp så att ett grönt fint skum lägger sig på ytan.

Grönt te oxideras inte som det svarta gör, utan ångas och torkas istället direkt efter plockning. Detta leder till att man bevarar de näringsämnen som finns i tebusken. Höjder om 250 meter, kalciumrik jord och marknära dimmor utgör perfekta förhållanden för excellenta och komplexa gröna teer.