Olivblad

Oliveleaf

Olivbladsextrakt 

De flesta känner till att oliver och olivolja är nyttigt, få vet dock att olivträdets blad också innehåller många hälsosamma näringsämnen. Faktum är att olivbladen innehåller 40 gånger mer polyfenoler än olivolja och den naturliga sammansättningen av flavonoider, oleuropeosider och fenoler i olivbladet har ett kraftfullare skydd mot oxidativ stress än ämnena isolerat. Naturen har med andra ord skapat en hälsobomb även i olivträdet blad. 

Olivbladsextrakt utvinns ur olivträdets blad där man framförallt koncentrerar det naturliga innehållet av polyfenoler och då främst oleuropein. Comvita har lyckats standardisera olivbladsextrakt som innehåller hela 66 mg oleuropein plus minst elva andra för olivbladet naturligt förekommande polyfenoler. Användandet av olivbladsextrakt har en lång tradition.

Comvitas olivbladsextrakt görs på färska blad som skördas i gryningen för att koncentreras innan lunch. Studier visar att extrakt gjort på färska blad är mer potent, innehåller ett bredare spektrum av näringsämnen och framförallt så bevaras den naturliga sammansättningen av näringsämnena. 

Comvita är idag världens ledande producent av olivbladsextrakt. Olivträden odlas på egna gårdar i Queensland där man har specialiserat sig på en hållbar odlingsteknik som ger de bästa olivbladen.