Devoted to Life, Health and Nature!

När vi startade Superfruit bestämde vi oss för att formulera värderingar för hur vi ska agera, värderingar som vi fortfarande står för idag och som känns mer aktuella för varje år som går. 

Devoted to Life 
Vi värderar livskvalitet. Livet i sig är något stort som är svårt att greppa och väldigt ömtåligt. Vi tycker att alla människor borde ha rätt att glädja sig åt livet. Oavsett om det betyder att du sitter i solen och njuter eller om du är i en fabrik och jobbar. Våra liv kretsar till stor del kring att äta, varför inte äta något som då ger dig livskvalitet och ger andra en möjlighet till ett bättre liv. Välj produkter som på något sätt stödjer ett bättre liv för människor som har det sämre än dig själv! 

Devoted to Health
Vi måste vårda våra kroppar. För att skapa förutsättningar för en bra och livslång hälsa måste de flesta människor äta och leva sunt. Självklart ska man ha skoj samtidigt som man gör det. Vi tror att genom en sund kosthållning som består till stor del naturliga produkter av frukter, bär och växter samt träning ger oss förutsättningar för ett långt och roligt liv. Ta hand om din kropp så blir livet roligare! 

Devoted to Nature 
Naturen ger oss livskvalitet och hälsa! Under miljontals år har vi formats tillsammans i ett ekosystem som bygger på ömsesidighet. Under det senaste århundradet har människan utfört fantastiska prestationer som tyvärr också har satt sina spår i naturen. Vi måste komma ihåg att utan naturen är vi inget, därför skall vi göra vad vi kan för att minimera vår påverkan på den. För Superfruit innebär detta att vi måste tänka på hur vi producerar, fraktar och paketerar våra produkter.